Consultare Registru Certificate de urbanism

Număr certificat:

Data emiterii:

 

Solicitant:

Adresa investiției:

Rezultate: 128
109 din 01.02.2024
Solicitant:
OANCEA DANIEL PT. EXPERT INVEST
Scopul lucrării:
BRANAMENT APA I RACORD CANALIZARE, ÎN VARIANTA SUBTERANA, LA IMOBILUL ÎNSCRIS ÎN CF NR. 137429 SIBIU
Adresa lucrării:
Calea SURII MICI nr. 53 bl. - sc. - et. - ap. -
Valabilitate:
Topo:
137429
110 din 01.02.2024
Solicitant:
TUDOR PAVELESCU PTR. PAROHIA EVANGHELICA CA SIBIU
Scopul lucrării:
- COMPARTIMENTARI NESTRUCTURALE, DEMONTABILE, REALIZATE DIN MATERIALE USOARE SI CARE NU MODIFICA CONCEPTIA SPATIALA INTERIOARA I REPARAII LA CORPUL EXISTENT, PRECUM I A INSTALAIILOR ACESTUIA, ÎN BAZA ART. 11, ALIN. (2) DIN L.50/1991, ACTUALIZATA;
Adresa lucrării:
Strada EDUARD ALBERT BIELZ nr. 69
Valabilitate:
Topo:
-
111 din 01.02.2024
Solicitant:
VÎLCU COSMIN-AUREL PT. S.C. CONLAN S.R.L.
Scopul lucrării:
ÎNTOCMIRE DOCUMENTAIE P.U.Z., ÎN BAZA UNUI AVIZ DE OPORTUNITATE, PENTRU CONSTRUIRE HALA LOGISTICA CU ZONA ADMINISTRATIVA CONFORM UTR UEmm
Adresa lucrării:
Strada BRUXELLES nr. FN bl. - sc. - et. - ap. -
Valabilitate:
Topo:
271/12/4
112 din 01.02.2024
Solicitant:
SC ZILMAR IL BRACERE SRL PRIN BERTO MARCO, D'ANGELI FIORINO
Scopul lucrării:
DEMOLARE CONSTRUCII EXISTENTE, CU RESPECTAREA CUMULATIVA A REGLEMENTARILOR PREVAZUTE LA PCT. 3 - REGIM TEHNIC DIN PREZENTUL CERTIFICAT
Adresa lucrării:
Strada SPARTACUS nr. 15
Valabilitate:
Topo:
3533/1/1/1/1
113 din 01.02.2024
Solicitant:
SC ZILMAR IL BRACERE SRL PRIN BERTO MARCO, D'ANGELI FIORINO
Scopul lucrării:
ÎNTOCMIRE DOCUMENTAIE P.U.Z.C.P. ÎN BAZA UNUI AVIZ DE OPORTUNITATE PENTRU CONSTRUIRE CENTRU DE CERCETARE I FORMARE PROFESIONALA
Adresa lucrării:
Strada SPARTACUS nr. 15
Valabilitate:
Topo:
3533/1/1/1/1
114 din 01.02.2024
Solicitant:
TUCA MIHAI PT SC FRANCO' S SRL
Scopul lucrării:
REABILITARE IMOBIL, AMENAJARE SPAIU ALIMENTAIE PUBLICA, AMENAJARE PARIALA MANSARDA ÎN VOLUMUL PODULUI FARA MODIFICAREA GEOMETRIEI/VOLUMULUI ARPANTEI EXISTENTE, CONF. UTR ZCP CENTRUL ISTORIC, PCT. A. CONDIIONARI PRIMARE, CREARE ACCES ÎN SUBSOL DIN PIAA MICA, SCHIMBARE DESTINAIE DIN CURI CONSTRUCII ÎN SPAIU COMERCIAL ALIMENTAIE PUBLICA, CU RESPECTAREA CUMULATIVA A REGLEMENTARILOR PREVAZUTE LA PCT. 3 - REGIMUL TEHNIC - DIN PREZENTUL CERTIFICAT
Adresa lucrării:
Piata MICA nr. 15
Valabilitate:
Topo:
582
115 din 01.02.2024
Solicitant:
SOFONEA GABRIEL AUREL
Scopul lucrării:
LUCRARI DE DESFIINTARE/DEMOLARE CONSTRUCTII EXISTENTE SI CONSTRUIRE CASA DE LOCUIT, IMPREJMUIRE LA STRADA, BRANSAMENTE UTILITATI, CU MENTINEREA AVIZELOR AFLATE ÎN TERMEN DE VALABILITATE, OBINUTE CU CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 1048 / 27.06.2023
Adresa lucrării:
Strada LUTULUI nr. 28 bl. - sc. - et. -
Valabilitate:
Topo:
136208
116 din 01.02.2024
Solicitant:
VULCU SORINA DIANA SI INGRASSIA ANGELO
Scopul lucrării:
SCHIMBARE DESTINAIE DIN 3 SPAII COMERCIALE, BAIE ÎN 1 SPAIU ALIMENTAIE PUBLICA, 2 SPAII COMERCIALE I BAIE PTR. APARTAMENTUL ÎNSCRIS ÎN CF 116480-C1-U2 SIBIU - FARA MODIFICARI CONSTRUCTIVE I STRUCTURALE, ÎN BAZA ART. 11, ALIN. (2), I LIT. h) DIN L.50/1991, ACTUALIZATA
Adresa lucrării:
Strada TURNULUI nr. 5
Valabilitate:
Topo:
-
117 din 01.02.2024
Solicitant:
CANDEA CIPRIAN PT. ROPARDO SRL
Scopul lucrării:
AMPLASARE/MONTARE ANEXA (CASUA GRADINA) FARA FUNDAIE - CONSTRUCIE CU CARACTER PROVIZORIU, PE DURATA UTILIZARII ACESTEIA, ÎN INCINTA PROPRIE, CU RESPECTAREA CUMULATIVA A REGLEMENTARILOR PREVAZUTE LA PCT. 3 - REGIMUL TEHNIC - DIN PREZENTUL CERTIFICAT
Adresa lucrării:
Strada LUNGA nr. 2C
Valabilitate:
Topo:
2524/2/2, 2525/1/2
118 din 01.02.2024
Solicitant:
NISTOR MIHAELA
Scopul lucrării:
CREARE ACCES PIETONAL LA STRADA PARTENIE COSMA, CU RESPECTAREA CUMULATIVA A REGLEMENTARILOR PREVAZUTE LA PCT. 3 - REGIMUL TEHNIC - DIN PREZENTUL CERTIFICAT
Adresa lucrării:
Strada PARTENIE COSMA nr. FN
Valabilitate:
Topo:
2041/2
119 din 01.02.2024
Solicitant:
DANCU IOAN-OLIVER
Scopul lucrării:
OPERAIUNI NOTARIALE PRIVIND CIRCULAIA IMOBILIARA - DEZMEMBRARE IMOBIL ÎNSCRIS ÎN CF NR. 114720-C1 SIBIU
Adresa lucrării:
Strada VIILE SIBIULUI nr. 1 bl. - sc. - et. - ap. -
Valabilitate:
Topo:
4300/1/3/11/4
120 din 01.02.2024
Solicitant:
MUREAN MARIUS I MUREAN SIMONA MIOARA
Scopul lucrării:
MODIFICARI DE COMPARTIMENTARI NESTRUCTURALE, DEMONTABILE, REALIZATE DIN MATERIALE USOARE SI CARE NU MODIFICA CONCEPTIA SPATIALA INTERIOARA, ÎN BAZA ART. 11, ALIN. (2), LIT. g) DIN L.50/1991, ACTUALIZATA
Adresa lucrării:
Strada TUDOR VLADIMIRESCU nr. 11 ap. 1
Valabilitate:
Topo:
-
121 din 01.02.2024
Solicitant:
MUREAN MARIUS I MUREAN SIMONA MIOARA
Scopul lucrării:
SCHIMBARE DE DESTINAIE DIN ANEXA ÎN LOCUINA , FARA MODIFICARI CONSTRUCTIVE I STRUCTURALE, ÎN BAZA ART. 11, ALIN. (2), LIT. h) DIN L.50/1991, ACTUALIZATA
Adresa lucrării:
Strada TUDOR VLADIMIRESCU nr. 11
Valabilitate:
Topo:
-
122 din 01.02.2024
Solicitant:
GHIMPU MIRUNA
Scopul lucrării:
ÎNTOCMIRE DOCUMENTAIE P.U.Z., ÎN BAZA UNUI AVIZ DE OPORTUNITATE, PENTRU CONSTRUIRE PARCARE RULOTE I AUTORULOTE CU CLADIRE PRINCIPALA I CLADIRI CU FUNCIUNI AUXILIARE
Adresa lucrării:
Strada AVIATIEI nr. FN bl. - sc. - et. - ap. -
Valabilitate:
Topo:
6920/1/1/4
123 din 01.02.2024
Solicitant:
CONLAN SRL PRIN VILCU COSMIN
Scopul lucrării:
REABILITARE IMOBIL, AMENAJARE SPAII DESTINATE FUNCIUNILOR COMERCIALE I TURISTICE CU CARACTER INTRAURBAN, CU RESPECTAREA CUMULATIVA A REGLEMENTARILOR PREVAZUTE LA PCT. 3 - REGIMUL TEHNIC - DIN PREZENTUL CERTIFICAT
Adresa lucrării:
Strada ANDREI SAGUNA nr. 25 bl. - sc. - et. - ap. -
Valabilitate:
Topo:
1555/1/2
124 din 01.02.2024
Solicitant:
ASIMINEI BOGDAN MARIAN PT REBIS SRL
Scopul lucrării:
CONSTRUIRE PARCARE SUBTERANA CU STATII DE INCARCARE PENTRU AUTOVEHICULE ELECTRICE, CONFORM PUZ APROBAT CU HCL NR. 325/2014 MODIFICAT CU HCL NR. 228/2018, PENTRU LOCUINTE COLECTIVE
Adresa lucrării:
Strada NEPPENDORF nr. FN bl. - sc. - et. - ap. -
Valabilitate:
Topo:
133542
125 din 01.02.2024
Solicitant:
ASIMINEI BOGDAN MARIAN PT REBIS SRL
Scopul lucrării:
CONSTRUIRE PARCARE SUBTERANA CU STATII DE INCARCARE PENTRU AUTOVEHICULE ELECTRICE, CONFORM PUZ APROBAT CU HCL NR. 325/2014 MODIFICAT CU HCL NR. 228/2018, PENTRU LOCUINTE COLECTIVE
Adresa lucrării:
Strada NEPPENDORF nr. FN bl. - sc. - et. - ap. -
Valabilitate:
Topo:
133535
126 din 01.02.2024
Solicitant:
POZZA LEONARDO
Scopul lucrării:
RENOVARE, RECOMPARTIMENTARE, MODIFICARI UI I FERESTRE; AMENAJARI PTR. FUNCIONALIZAREA PODULUI EXISTENT CONFORM LEGII 50/1991 ART. 11^1, FARA MODIFICAREA GEOMETRIEI I/SAU VOLUMULUI ARPANTEI EXISTENTE; SCHIMBARE DE DESTINAIE DIN CASA ÎN FUNCIUNI TURISTICE CU CARACTER INTRAURBAN, CU CONDIIA PASTRARII FUNCIUNII REZIDENIALE ÎN PROPORIE DE MIN. 60% DIN SUPRAFAA CONSTRUITA DESFAURATA LA NIVEL DE PARCELA, CONF. UTR ZCP CENTRUL ISTORIC, SEC.2, PCT.2
Adresa lucrării:
Strada G-RAL GHEORGHE MAGHERU nr. 45 ap. I i SUBAP.
Valabilitate:
Topo:
721,722
127 din 01.02.2024
Solicitant:
MEDAN NINA ANA
Scopul lucrării:
REPARAII ACOPERI I MODIFICARI PARIALE ALE ARPANTEI PENTRU UNIFORMIZAREA COTEI LA COAMA, AMENAJARE ÎN VOLUMUL PODULUI EXISTENT I RECOMPARTIMENTARI INTERIOARE FARA MODIFICARI STRUCTURALE, CU PASTRAREA AVIZELOR OBINUTE CU C.U. 1224 DIN 04.08.2022 I A SOLUIEI APROBATE DE DJC SIBIU, CU RESPECTAREA CUMULATIVA A REGLEMENTARILOR PREVAZUTE LA PCT. 3 - REGIMUL TEHNIC - DIN PREZENTUL CERTIFICAT
Adresa lucrării:
Strada ABATORULUI nr. 41
Valabilitate:
Topo:
3117/1/1
128 din 01.02.2024
Solicitant:
CALCIOIU ION
Scopul lucrării:
PROPUNEREA DE DEZMEMBRARE NU RESPECTA CUMULATIV PREVEDERILE ART. 10 DIN RLU AFERENT PUG SIBIU APROBAT CU HC L NR. 165/2011
Adresa lucrării:
Strada LUNGA nr. 75
Valabilitate:
Topo:
2830, 2825/2