Consultare Registru Autorizații de construire

Număr certificat:

Data emiterii:

 

Solicitant:

Adresa investiției:

Rezultate: 16
18 din 02.02.2024
Solicitant:
********
Scopul lucrării:
CONSTRUIRE IMPREJMUIRE LATURA STANGA
Adresa lucrării:
URLEA 29
Valabilitate:
Topo:
106205 (Nr. CF vechi:12051), TOP:4122/2/2/39
Cadastru:
Durata Execuție:
19 din 02.02.2024
Solicitant:
********
Scopul lucrării:
AMPLASARE FIRMA LUMINOASA PE FATADA
Adresa lucrării:
SEMAFORULUI 11
Valabilitate:
Topo:
C.F.104090-C1-U22 , NR.CAD.104090-C1-U22
Cadastru:
Durata Execuție:
20 din 05.02.2024
Solicitant:
********
Scopul lucrării:
CONTINUAREA LUCRARILOR RAMASE DE EXECUTAT IN BAZA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE CU NR. 363/22.07.2020, "CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA S+P+E CONFORM HCL 147/1996, HCL 403/2018, CATEGORIA "D" DE IMPORTANTA, POT=22,46%, CUT=0,46"
Adresa lucrării:
COLONEL NICOLAE DABIJA 9
Valabilitate:
Topo:
127487, TOP 4994/a/28/17
Cadastru:
Durata Execuție:
21 din 06.02.2024
Solicitant:
********
Scopul lucrării:
AMENAJARE SPATIU LOCUIBIL IN VOLUMUL PODULUI EXISTENT, REPARATII CURENTE FATADE FARA MODIFICAREA ELEMENTELOR DE FATADA SI REPARATII INVELITOARE FARA MODIFICAREA FORMEI, UTILIZAND MATERIALE SPECIFICE / ADMISE ZONEI CONFORM UTR ZCP Centru Istoric SECT. 3, PCT. 11, CU RESPECTAREA AVIZULUI NR. 142/Z/05.05.2023 EMIS DE CATRE DIRECIA JUDEEANA PTR. CULTURA SIBIU, S+P+M, POT=61,88% (NESCHIMBAT), CUT=0,65, CATEGORIA DE IMPORTANA „D” (REDUSA)
Adresa lucrării:
G-RAL GHEORGHE MAGHERU 32
Valabilitate:
Topo:
SIBIU 131953, NR. TOP. 271/1
Cadastru:
Durata Execuție:
22 din 08.02.2024
Solicitant:
********
Scopul lucrării:
MODIFICARE VOLUMETRIE ACOPERIS SI AMENAJAREA UNUI SPATIU LOCUIBIL IN PARTEA POSTERIOARA A PODULUI REZULTAT, REGIM DE INALTIME Sp+P+M partial, POT= 57,55%, CUT=0,70, CATEGORIA DE IMPORTANTA "D" REDUSA.
Adresa lucrării:
GUSTERITEI 27
Valabilitate:
Topo:
129812 (Nr. CF vechi:12519), TOP:4208/2/32/1
Cadastru:
Durata Execuție:
24 din 12.02.2024
Solicitant:
********
Scopul lucrării:
MODIFICARE PROIECT AUTORIZAT CU AC NR. 424/22.09.2021. POT= 35%; CUT= 0,7./ CATEGORIA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI-D-IMPORTANTA REDUSA-
Adresa lucrării:
DEVENTER 10
Valabilitate:
Topo:
sibiu nr. 116004 nr. topo 5029/7/6/45
Cadastru:
Durata Execuție:
25 din 13.02.2024
Solicitant:
********
Scopul lucrării:
CONSTRUIRE CLADIRE CUPTOR (PARTER), DEMONTAREA SASULUI AFERENT CLADIRII C6, POT=22,76%, CUT=0,27, CATEGORIA DE IMPORTANA „C” (NORMALA)
Adresa lucrării:
STEFAN CEL MARE 156
Valabilitate:
Topo:
SIBIU 135946
Cadastru:
Durata Execuție:
26 din 13.02.2024
Solicitant:
********
Scopul lucrării:
REABILITARE SI EXTINDERE PE VERTICALA CLADIRE EXISTENTA, INLOCUIRE POARTA DE ACCES. POT= 46,11 EXISTENT, NESCHIMBAT; CUT= 0,92. CATEGORIA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI-D- IMPORTANTA REDUSA-
Adresa lucrării:
RUSCIORULUI 37
Valabilitate:
Topo:
SIBIU NR. 134619 NR. TOPO 134619
Cadastru:
Durata Execuție:
27 din 14.02.2024
Solicitant:
********
Scopul lucrării:
DEMOLARE IMOBIL EXISTENT SI CONSTRUIRE IMOBIL NOU. POT= 34,53%; CUT= O,34. CATEGORIA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI-D-IMPORTANTA REDUSA-
Adresa lucrării:
LUPENI 54
Valabilitate:
Topo:
SIBIU NR. 134614 NR. TOPO 3272/1/1
Cadastru:
Durata Execuție:
28 din 15.02.2024
Solicitant:
********
Scopul lucrării:
LUCRARI EXECUTATE FARA AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE CONFORM PROCES VERBAL DE CONSTATARE A CONTRAVENTIEI NR. 1211/29.08.2023, IN BAZA ART. 59 DIN HG 839/2009 ( APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE DE APLICARE A L.50/1991 REPUBLICATA). S+P+POD AMENAJAT. POT= 68,40 EXISTENT, NESCHIMBAT; CUT= 1,79. CATEGORIA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI -D- IMPORTANTA REDUSA-
Adresa lucrării:
CONSTANTIN NOICA VILA NR. 9
Valabilitate:
Topo:
SIBIU NR. 115543 NR. TOPO 115543
Cadastru:
Durata Execuție:
29 din 16.02.2024
Solicitant:
********
Scopul lucrării:
REABILITARE, MANSARDFARE LOCUINTA S+P+M SI DEMOLARE C2. POT= 16,7%; CUT= 0,27. CATEGORIA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI-D-IMPORTANTA REDUSA-
Adresa lucrării:
SURII MICI 32
Valabilitate:
Topo:
SIBIU NR. 110207 NR. TOPO 5198/1
Cadastru:
Durata Execuție:
30 din 19.02.2024
Solicitant:
********
Scopul lucrării:
REABILITARE STRADA VARSOVIA INTRE STRADA TURSA SI STRADA OGORULUI, CU PASTRAREA AVIZELOR AFLATE IN TERMEN DE VALABILITATE OBTINUTE CU CERTIFICATUL DE URBANISM, NR. 766/2020. CATEGORIA DE IMPORTANTA C- IMPORTANTA NORMALA-
Adresa lucrării:
Valabilitate:
Topo:
SIBIU NR. 135641 NR. TOPO 135641
Cadastru:
Durata Execuție:
31 din 19.02.2024
Solicitant:
********
Scopul lucrării:
CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA , S+P+E , CONFORM PUZ APROBAT CU HCL 197/2014 MODIFICAT CU HCL 113/2015 SI BRANSAMENTE UTILITATI CU PRELUAREA AVIZELOR OBTINUTE IN BAZA C.U. NR. 2710/23019. POT= 24%; CUT= 0,52. CATEGORIA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI-D-IMPORTANTA REDUSA-
Adresa lucrării:
CEAIKOVSKI FN
Valabilitate:
Topo:
SIBIU NR. 135887, NR. TOPO 135887
Cadastru:
Durata Execuție:
32 din 22.02.2024
Solicitant:
********
Scopul lucrării:
MODIFICARE TEMA LA A.C. 371/24.08.2023 ELIBERATA PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA , IMPREJMUIRE. POT= 15,97%; CUT=0,32. CATEGORIA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI-D-IMPORTANTA REEDUSA-
Adresa lucrării:
MOZAICULUI 14C
Valabilitate:
Topo:
SIBIU NR. 122457 NR. TOPO 6358/5193/2/2/3/2
Cadastru:
Durata Execuție:
33 din 22.02.2024
Solicitant:
********
Scopul lucrării:
REABILITARE SI EXTINDERE IMOBIL; , MODIFICARE ACCES SI MANSARDARE IN VOLUMUL PODULUI EXISTENT. POT= 20,86%; CUT= 0,49. CATEGORIA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI-D-IMPORTANTA REDUSA-
Adresa lucrării:
SACEL 12A
Valabilitate:
Topo:
SIBIU NR. 117625 NR. TOPO 7142/2
Cadastru:
Durata Execuție:
34 din 22.02.2024
Solicitant:
********
Scopul lucrării:
CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA S+P+M. POT= 24,98%; CUT= 0,36. CATEGORIA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI-D-IMPORTANTA REDUSA-
Adresa lucrării:
LOCOTENENT COLONEL DUMITRU DAMACEANU 10
Valabilitate:
Topo:
SIBIU NR. 130369 NR. TOPO 4994/a/24/5
Cadastru:
Durata Execuție: