Plată impozite și taxe locale fără autentificare

Codul numeric de 28 de cifre din partea dreaptă sus a deciziei de impunere
Folosit pentru primirea dovezii de plată